Tag: tiêm vaccine phòng COVID-19

88,9% người dân TPHCM từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1

88,9% người dân TPHCM từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine...

TPHCM phấn đấu đến ngày 15/9 sẽ phủ nốt hơn 11% còn lại và hiện đã chuyển hướng...

TP. HCM tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài

TP. HCM tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước...

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM (HCDC), hiện nay, nhiều quận, huyện và...