Tag: Tiền Giang

Hỗ trợ hộ nghèo, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Hỗ trợ hộ nghèo, người lao động gặp khó khăn do đại dịch...

TP.HCM, Tiền Giang, Đồng Tháp triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ các hộ nghèo, người...

Tiền Giang hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19

Tiền Giang hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do dịch...

Điều kiện để nhận được hỗ trợ: bị mất việc làm từ 15 ngày liên tục trở lên, có yêu...

Tiền Giang khởi động chương trình "Tiếp sức đến trường"

Tiền Giang khởi động chương trình "Tiếp sức đến trường"

Trong năm 2021, tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện 18 kỳ tiếp sức đến trường cho...

Tiền Giang nâng cao kiến thức bình đẳng giới cho cán bộ, người lao động

Tiền Giang nâng cao kiến thức bình đẳng giới cho cán bộ,...

Hơn 50 cán bộ, người lao động thuộc các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được...