Tag: Tiền Giang

Tiền Giang khởi động chương trình "Tiếp sức đến trường"

Tiền Giang khởi động chương trình "Tiếp sức đến trường"

Trong năm 2021, tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện 18 kỳ tiếp sức đến trường cho...

Tiền Giang nâng cao kiến thức bình đẳng giới cho cán bộ, người lao động

Tiền Giang nâng cao kiến thức bình đẳng giới cho cán bộ,...

Hơn 50 cán bộ, người lao động thuộc các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được...