Tag: tiền gửi trẻ

Đề xuất bữa ăn phụ, hỗ trợ tiền gửi trẻ khi giám sát làm thêm giờ

Đề xuất bữa ăn phụ, hỗ trợ tiền gửi trẻ khi giám sát làm...

Khi triển khai quy định giờ làm thêm giờ, ngoài đề nghị tuân thủ việc tính tiền...