Tag: Tiền hỗ trợ Covid-19

Năm 2021, gần 15 triệu lao động tự do đã nhận được tiền hỗ trợ Covid-19

Năm 2021, gần 15 triệu lao động tự do đã nhận được tiền...

Bộ LĐTB&XH vừa có báo cáo về tiến độ triển khai các gói an sinh xã hội theo chỉ...

"Tiền hỗ trợ Covid-19 đúng là phao cứu sinh cho gia đình tôi"

"Tiền hỗ trợ Covid-19 đúng là phao cứu sinh cho gia đình...

Đó là chia sẻ của những lao động nhận được tiền hỗ trợ Covid-19 trong đợt 2 tại...