Tag: tiền lương công chức

Chính sách về BHXH, tiền lương công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 4/2023

Chính sách về BHXH, tiền lương công chức, viên chức có...

Tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức 2 lần/năm, thêm 01 bệnh nghề nghiệp...