Tag: tiền lương hưu

Trên 30.000 tỷ đồng tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được phát qua bưu điện

Trên 30.000 tỷ đồng tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm...

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay, ngành Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các...