Tag: tiền nghỉ phép năm

Cách tính tiền nghỉ phép năm còn thừa khi nghỉ việc

Cách tính tiền nghỉ phép năm còn thừa khi nghỉ việc

Người lao động nếu làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được...