Tag: tiền phạt vi phạm hành chính

Hướng dẫn thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Hướng dẫn thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về...