Tag: Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc

Việt Nam đưa ra 4 giải pháp giải quyết các vấn đề hòa bình và an ninh trong khu vực Á-Âu

Việt Nam đưa ra 4 giải pháp giải quyết các vấn đề hòa bình...

Vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn nhân dân Á - Âu lần thứ 13 (AEPF 13), đã diễn...