Tag: Tiến sỹ Kidong Park

'Việt Nam vận dụng hiệu quả kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống dịch'

'Việt Nam vận dụng hiệu quả kinh nghiệm quốc tế về phòng,...

Tiến sỹ Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, chia sẻ...