Tag: tiền thuê trọ

Khoảng 3,4 triệu lao động sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê trọ 3 tháng

Khoảng 3,4 triệu lao động sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê...

Cùng với những chính sách nhằm hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19 đã...

Năm 2022: Người lao động tại các khu công nghiệp được hỗ trợ 3 tháng tiền thuê trọ

Năm 2022: Người lao động tại các khu công nghiệp được hỗ...

Người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất,...