Tag: tiếng Bahnar

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 tổ chức dạy tiếng Bahnar, Tiếng Jrai tại 3 cấp học

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 tổ chức dạy tiếng Bahnar,...

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 11/01 về triển khai thực...