Tag: tiếng Việt

Gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước...

Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng...

Bình Thuận tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

Bình Thuận tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh vùng...

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng...

Trang bị kỹ năng, phương pháp dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào

Trang bị kỹ năng, phương pháp dạy tiếng Việt cho giáo viên...

Tham dự khóa tập huấn, các giáo viên kiều bào ở địa bàn châu Âu - Bắc Mỹ đã được...

Quảng Trị: Triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số

Quảng Trị: Triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao năng lực...

Sau gần 5 năm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện Đề án “Tăng cường...