Tag: tiếp xúc cử tri

Chính quyền phải thường xuyên đối thoại, tháo gỡ bức xúc trong dân

Chính quyền phải thường xuyên đối thoại, tháo gỡ bức xúc...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND, HĐND, Đoàn ĐBQH TP.HCM, đặc biệt là...