Tag: tin rác

Hà Nội: Dứt điểm xử lý vấn nạn tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác

Hà Nội: Dứt điểm xử lý vấn nạn tin nhắn rác, thư điện tử...

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 3020/KH-STTTT...