Tag: tỉnh Điện Biên

Hỗ trợ 5.000 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Hỗ trợ 5.000 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo tỉnh Điện...

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều ý kiến đánh giá...