Tag: tinh giản biên chế

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Việc tinh giản biên chế tác động đến cải cách tiền lương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Việc tinh giản biên chế tác động đến...

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng hệ thống vị trí việc làm, nâng...

Chính sách về hưu trước tuổi do tinh giản biên chế từ 1/1/2021

Chính sách về hưu trước tuổi do tinh giản biên chế từ 1/1/2021

Trong năm 2021, chính sách về hưu trước tuổi của đối tượng tinh giản biên chế làm...