Tag: tỉnh Preah Sihanouk

Nghĩa đồng bào giữa tâm dịch tại tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia)

Nghĩa đồng bào giữa tâm dịch tại tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia)

Tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, "tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam đã và...