Tag: tinh thần đoàn kết

Sáng mãi tinh thần đoàn kết vượt khó của người Việt

Sáng mãi tinh thần đoàn kết vượt khó của người Việt

Đã 70 năm trôi qua, nhiều người vẫn chưa quên ký ức buồn về nạn đói năm Ất Dậu 1945....