Tag: Tổ chức Freedom House

Bộ Ngoại giao lên tiếng bác bỏ quan điểm sai trái của Tổ chức Freedom House

Bộ Ngoại giao lên tiếng bác bỏ quan điểm sai trái của Tổ...

Người Phát ngôn, Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bình luận về báo cáo của Tổ chức...