Tag: Tổ chức GWHF

Tổ chức GWHF/Hoa Kỳ đồng hành giúp Quảng Trị tháo gỡ bom mìn và vật liệu nổ

Tổ chức GWHF/Hoa Kỳ đồng hành giúp Quảng Trị tháo gỡ bom...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa có buổi tiếp Giám đốc điều hành Tổ...