Tag: Tổ chức lao động quốc tế

Hỗ trợ lao động mất việc: Hưởng đúng, hưởng đủ và tránh trục lợi

Hỗ trợ lao động mất việc: Hưởng đúng, hưởng đủ và tránh...

Một gói chính sách hỗ trợ với số lượng đối tượng hưởng thụ lên tới gần 20 triệu...