Tag: Tổ chức Lao động Quốc tế

Việt Nam gia nhập 4 Công ước quan trọng của Tổ chức Lao động quốc tế

Việt Nam gia nhập 4 Công ước quan trọng của Tổ chức Lao...

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) vừa phối hợp với Văn phòng Tổ chức...

2021 - Năm quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em

2021 - Năm quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa phối hợp với Liên minh đối tác toàn cầu 8.7,...