Tag: tổ chức phi chính phủ

Các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam phối hợp hỗ trợ trẻ em mồ côi vì COVID-19

Các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam phối hợp hỗ trợ...

Vào ngày 24/9/2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), tổ chức Saigon...

Quan hệ giữa các cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ như thế nào?

Quan hệ giữa các cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc và các...

Các cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc từ lâu đã thiết lập mối quan hệ phối hợp hoạt...

Việt Nam hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Việt Nam hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Trong nhiều năm qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) đã có những...