Tag: Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam

'Việt Nam vận dụng hiệu quả kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống dịch'

'Việt Nam vận dụng hiệu quả kinh nghiệm quốc tế về phòng,...

Tiến sỹ Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, chia sẻ...

WHO: Các vaccine COVID-19 đã được phê duyệt đều an toàn, hiệu quả

WHO: Các vaccine COVID-19 đã được phê duyệt đều an toàn,...

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam khẳng định tất cả các loại vaccine COVID-19...