Tag: Tổ công tác

Hà Nội thành lập Tổ công tác liên ngành phối hợp thực hiện công tác trẻ em

Hà Nội thành lập Tổ công tác liên ngành phối hợp thực hiện...

Ban Chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 971/QĐ-BCĐ...