Tag: Tòa án Công lý Quốc tế

Tòa án Công lý Quốc tế có vai trò gì trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền?

Tòa án Công lý Quốc tế có vai trò gì trong việc bảo vệ...

Toà án Công lý Quốc tế (sau đây viết tắt là ICJ) là cơ quan tài phán chính của Liên...