Tag: Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Đảm bảo đủ lương thực dự trữ ứng phó các tình huống cấp bách

Đảm bảo đủ lương thực dự trữ ứng phó các tình huống cấp...

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết đã chủ động rà soát, cân đối nguồn lực lương thực...

Quý I/2023: Xuất cấp hơn 56.700 tấn gạo dự trữ hỗ trợ người dân, học sinh

Quý I/2023: Xuất cấp hơn 56.700 tấn gạo dự trữ hỗ trợ người...

Từ đầu năm đến ngày 20/3/2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), đã giao các Cục...

Hơn 100 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia đã được xuất cấp để hỗ trợ người dân

Hơn 100 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia đã được xuất cấp...

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, từ đầu năm đến hết tháng 9/2022, các cục dự trữ nhà...

Xuất cấp hơn 32.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ cho học sinh

Xuất cấp hơn 32.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ cho học sinh

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa giao 18 cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất...