Tag: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tổng cục Giáo dục...

Nhằm chuẩn bị tổng kết, đánh giá thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5/11/2012 của...

Kỹ năng cơ bản, nền tảng cho thanh niên

Kỹ năng cơ bản, nền tảng cho thanh niên

Kỹ năng cơ bản, nền tảng cho thanh niên: Chìa khóa giúp lao động trẻ nâng tầm kỹ...