Tag: Tổng Cục Phòng chống thiên tai

Tìm kiếm mô hình giúp Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu

Tìm kiếm mô hình giúp Việt Nam tăng cường khả năng chống...

Ngày 12/10, tại TP.HCM, Văn phòng đại diện phía Nam của Tổng cục Phòng chống thiên...

Tuyên truyền giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu tới sinh viên Việt Nam

Tuyên truyền giảm thiểu tác động của thiên tai và biến...

Ngày 12/10, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Tổng Cục Phòng...