Tag: Tổng cục Thống kê

An sinh xã hội: 6 tháng, tổng trị giá tiền và quà hỗ trợ cho các đối tượng là 6.906 tỷ đồng

An sinh xã hội: 6 tháng, tổng trị giá tiền và quà hỗ trợ...

An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá...

Tuổi thọ trung bình của người Việt tăng cao

Tuổi thọ trung bình của người Việt tăng cao

Theo Tổng cục Thống kê, tuổi thọ bình quân từ lúc sinh tại Việt Nam đã liên tục...