Tag: Tổng đài 1002

Tổng đài 1002 hỗ trợ thông tin hơn 217.700 cuộc gọi của người dân khó khăn vì dịch bệnh COVID-19

Tổng đài 1002 hỗ trợ thông tin hơn 217.700 cuộc gọi của...

Kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân phòng chống COVID-19 tại TPHCM qua Cổng...