Tag: Tổng đài bảo vệ trẻ em

Số cuộc gọi đến tổng đài bảo vệ trẻ em tăng hơn 45%

Số cuộc gọi đến tổng đài bảo vệ trẻ em tăng hơn 45%

Số lượng cung cấp thông tin trẻ bị bạo lực, bóc lột ngày càng tăng. Riêng quý I/2022,...

Gia tăng cuộc gọi đến Tổng đài bảo vệ trẻ em 111

Gia tăng cuộc gọi đến Tổng đài bảo vệ trẻ em 111

Bà Lê Thị Thảo, Phó trưởng Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Bộ LĐ-TB&XH) cho...

6 tháng đầu năm 2020, Tổng đài bảo vệ trẻ em tiếp nhận 394.458 cuộc gọi

6 tháng đầu năm 2020, Tổng đài bảo vệ trẻ em tiếp nhận...

Tổng đài 111 là Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (người dưới 16 tuổi)...