Tag: Tổng đài hỗ trợ

Hà Nội: Thành lập Tổng đài hỗ trợ, ứng cứu HSSV Giáo dục nghề nghiệp trên không gian mạng

Hà Nội: Thành lập Tổng đài hỗ trợ, ứng cứu HSSV Giáo dục...

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 19/5/2023 Triển khai thực...