Tag: Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh

BHXH Việt Nam: Kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

BHXH Việt Nam: Kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn vướng...

Từ ngày 2/11 đến ngày 6/11/2021, BHXH Việt Nam đã tổ chức 5 Đoàn công tác do Tổng...