Tag: Tổng LĐLĐ Việt Nam

Dừng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 từ ngày 1/3/2022

Dừng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch...

Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng bị nhiễm COVID-19 trước...

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Gói 26 nghìn tỷ khả thi, sát thực tiễn, giúp người dân dễ tiếp cận, thụ hưởng

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Gói 26 nghìn tỷ khả thi, sát thực tiễn,...

"Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 ban hành với 12 chính sách và quy định về...