Tag: tốt nghiệp

Hơn 70.000 sinh viên chậm tốt nghiệp do đại dịch: Ưu tiên tháo gỡ để giải quyết nguồn nhân lực

Hơn 70.000 sinh viên chậm tốt nghiệp do đại dịch: Ưu tiên...

Cần kịp thời hỗ trợ hơn 70.000 sinh viên (SV) chậm tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch...