Tag: tốt nghiệp THPT năm 2022

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Đề xuất thí sinh F0 đang cách ly tại nhà được dự thi

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Đề xuất thí sinh F0 đang...

Theo Bộ Y tế, thí sinh là F0 đang cách ly tại nhà có nguyện vọng thi tốt nghiệp...