Tag: TP. Hà Nội

An toàn trường học thời Covid-19

An toàn trường học thời Covid-19

TP. Hà Nội phấn đấu tiêm Vaccine mũi 2 cho toàn bộ người dân vào giữa tháng 11,...

2.345 máy tính và thiết bị quyên góp cho chương trình “Máy tính cho em”

2.345 máy tính và thiết bị quyên góp cho chương trình “Máy...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và TP. Hà Nội, ngay tuần...