Tag: TP.Hải Phòng

TP.Hải Phòng thăm, tặng quà và trợ giúp cho 53.538 người nghèo

TP.Hải Phòng thăm, tặng quà và trợ giúp cho 53.538 người...

TP Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân an toàn, chăm lo chu đáo cho các đối...