Tag: Trà Vinh

Trà Vinh tạo sức đề kháng để cán bộ, Đảng viên và nhân dân trước thông tin xấu độc

Trà Vinh tạo sức đề kháng để cán bộ, Đảng viên và nhân...

Với phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” theo tinh thần Chỉ thị 24 của Ban Thường...

Trà Vinh tổ chức toạ đàm nâng cao kiến thức về mất cân bằng giới tính khi sinh

Trà Vinh tổ chức toạ đàm nâng cao kiến thức về mất cân...

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), thuộc Sở Y tế Trà Vinh vừa phối...