Tag: trại tị nạn Bentiu

Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam thăm và tặng quà tại trại tị nạn Bentiu

Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam thăm và tặng quà tại trại...

Ngày 12/5, cán bộ, nhân viên 2 Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 và số 4 của Việt Nam...