Tag: trao quyền cho phụ nữ

Thúc đẩy bình đẳng, trao quyền nhiều hơn cho đại biểu dân cử là phụ nữ, người khuyết tật

Thúc đẩy bình đẳng, trao quyền nhiều hơn cho đại biểu dân...

LTS: Bài viết của bà Caitlin Wiesen -Trưởng Đại diện Thường trú Chương trình Phát...

Dấu ấn ngoại giao trong thúc đẩy vai trò và trao quyền cho phụ nữ

Dấu ấn ngoại giao trong thúc đẩy vai trò và trao quyền...

Việt Nam là một trong những nước rất tích cực thực hiện Chương trình nghị sự của...