Tag: trẻ bại não

Hải Dương hướng dẫn phục hồi chức năng miễn phí cho 30 trẻ bại não

Hải Dương hướng dẫn phục hồi chức năng miễn phí cho 30...

Hơn 30 trẻ bại não trong tỉnh Hải Dương đã được khám, đánh giá và hướng dẫn phục...