Tag: trẻ bị xâm hại

Hãy lên tiếng để bảo vệ trẻ em

Hãy lên tiếng để bảo vệ trẻ em

Thống kê của Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho thấy, chỉ trong...