Tag: trẻ dưới 12 tuổi

Bộ Y tế đang xin ý kiến về việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi

Bộ Y tế đang xin ý kiến về việc tiêm vaccine cho trẻ dưới...

Bộ Y tế đang xây dựng Kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 và xin ý kiến của Ban Chỉ...