Tag: trẻ dưới 2 tuổi

Du khách nhập cảnh không phải cách ly, trẻ dưới 2 tuổi không xét nghiệm

Du khách nhập cảnh không phải cách ly, trẻ dưới 2 tuổi...

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 1265 ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về phòng, chống...