Tag: trẻ dưới 5 tuổi

FDA hoãn cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

FDA hoãn cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 cho trẻ dưới...

Thành viên ủy ban cố vấn vaccine của FDA nhận định, sau khi dữ liệu cuối cùng được...