Tag: trẻ em bị xâm hại

Trẻ em bị xâm hại, bị đuổi nước, rơi từ nhà cao tầng: 'Tấm lưới' an toàn nào dành cho trẻ?

Trẻ em bị xâm hại, bị đuổi nước, rơi từ nhà cao tầng: 'Tấm...

Những vụ trẻ em bị xâm hại, rơi từ tầng lầu, đuối nước... được gọi là tai nạn nhưng...