Tag: trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày hội thiếu nhi dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại Huế

Ngày hội thiếu nhi dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt,...

Sáng 31/5/2022, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên...

Bình Dương: 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp,chăm sóc thường xuyên

Bình Dương: 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ...

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chính là tạo nguồn nhân lực chất lượng...