Tag: trẻ em gái

Thay đổi các chuẩn mực xã hội đối với lựa chọn giới tính khi sinh

Thay đổi các chuẩn mực xã hội đối với lựa chọn giới tính...

Để nâng cao nhận thức và góp phần giảm thiểu các thực hành có hại gây ra tình trạng...

Hàng chục quốc gia, tổ chức đồng lòng ra tuyên bố chung yêu cầu Taliban làm điều này

Hàng chục quốc gia, tổ chức đồng lòng ra tuyên bố chung...

Ngày 18/8, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và 18 quốc gia khác đã ra tuyên bố chung bày...

UNESCO kêu gọi cộng đồng thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số

UNESCO kêu gọi cộng đồng thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái...

Trong tháng 8 và tháng 9/2021, UNESCO kêu gọi những câu chuyện truyền cảm hứng từ...

AIPA 41: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái trong và sau đại dịch COVID-19

AIPA 41: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái trong và sau đại dịch...

Các đại biểu tới từ các nghị viện thành viên ASEAN nhấn mạnh vai trò của nam giới...

Việt Nam nằm trong ba nước đứng đầu khu vực Nam Á và Đông Nam Á về vị thế của trẻ em gái

Việt Nam nằm trong ba nước đứng đầu khu vực Nam Á và Đông...

Theo Báo cáo vị thế của Trẻ em gái Châu Á năm 2020 do Plan International vừa công...